Convocatòria d’Exàmens de Llengua Valenciana

FLORIDA UNIVERSITÀRIA es seu examinadora de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA per a la convocatòria de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià). Per a aquesta convocatòria FLORIDA UNIVERSITÀRIA examina dels nivells B2, C1 i C2.

CONVOCATÒRIA GENER 2020

(PLACES COBERTESS)

Per a aquesta convocatòria Florida Universitària examina dels nivells C1 i C2 (suficiència i superior) al mes de gener.

TAXES OFICIALS C1 C2
Treballadors/es Grup Florida 40 € 50 €
Alumnat actual Florida* i Cooperatives 50 € 60 €
Públic General 60 € 70 €

*Es considera alumnat Florida aquells que  estan cursant formació reglada (secundària, batxillerat, cicles, universitària, màster) o alumnat actual Florida idiomes que porten inscrits mínim un any.

TERMINI DE MATRICULACIÓ

De l’11 al 29 de novembre de 2019, d’acord amb el calendari de matriculació següent:

 • De l’11 al 17 de novembre de 2019: matrícula alumni Florida, treballador/es i cooperatives AKOE. Prioritat de matrícula sempre i quan la facen efectiva en aquest període.
 • Del 18 al 24 de novembre de 2019: matrícula de l’alumnat actual, PAS i docents de la Universitat de València. Prioritat de matrícula sempre i quan la facen efectiva en aquest període. Places limitades!
 • Del 25 al 29 de novembre de 2019: altres col·lectius o candidats externs (places restants). Places limitades!

DATES DE LES CONVOCATÒRIES

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: dijous16 i divendres 17 de gener de 2020 (a partir de les 16 h)
 • Publicació nota oral C1: dimarts 21 de gener de 2020
 • Prova escrita C1: divendres, 24 de gener de 2020 (a les 16 h)
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h
 • Publicació nota global C1: a partir del dia 24 de febrer de 2020

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: dilluns, 13 de gener de 2020 (a partir de les 16 h)
 • Publicació nota oral C2: dimecres 15 de gener de 2020
 • Prova escrita C2: dijous, 23 de gener de 2020 (a les 16 h)
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del dia 24 de febrer de 2020

INFORMACIÓ ADICIONAL

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA (www.cieacova.com)
 • Per a poder inscriure’s en les proves cal haver complit els divuit anys abans de l’1 de gener de 2020
 • En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat, l’examinand ha de comunicar-ho en el moment de la inscripció i aportar la documentació necessària per a determinar l’adaptació de l’examen.