Convocatòria d’Exàmens de Llengua Valenciana

JA ET POTS INSCRIURE A LA CONVOCATÒRIA DE C1 I C2 DE VALENCIÀ DE LA CIEACOVA A FLORIDA UNIVERSITÀRIA!!

PERIODE D’ INSCRIPCIÓ :

El 6 de maig s’enviarà confirmació per correu electrònic a les persones admeses a la convocatòria i es comunicarà la no admissió a les persones que no han estat admeses.

Per poder fer efectiva la inscripció, les persones que formen part d’un col·lectiu prioritari hauran de demostrar la seua pertinença al col·lectiu amb un document acreditatiu (matrícula, inscripció, registre de pagament de quotes, títol, o qualsevol altre document que demostre aquesta pertinença) que hauran d’adjuntar al formulari d’inscripció. A més, hauran de fer el pagament de les taxes en el termini indicat per no perdre el dret a examen.

En cas d’haver vacants, s’adjudicaran les places a les persones que pertanyen a col·lectius no prioritaris en estricte ordre d’inscripció sempre i quan s’haja realitzat el pagament corresponent en el termini establert

FLORIDA UNIVERSITÀRIA es seu examinadora de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA per a la convocatòria de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià). Per a aquesta convocatòria FLORIDA UNIVERSITÀRIA examina dels nivells C1 i C2.

CONVOCATÒRIA MAIG – JUNY 2021

Per a aquesta convocatòria Florida Universitària examina dels nivells C1 i C2 (suficiència i superior) al mes de maig-juny de 2021.

TAXES OFICIALS C1 C2
Treballadors/es Grup Florida 40 € 50 €
Alumnat actual Florida* i Cooperatives 50 € 60 €
Exalumnat (Florida), Docents, PAS, alumnat actual (Universitat de València) i Públic General 60 € 70 €

Un vegada confirmem als candidats/es la seua admissió a les convocatòries d’examen de la Cieacova, no s’admetran cancel·lacions ni es tornarà l’import de les taxes

*Es considera alumnat Florida aquells que  estan cursant formació reglada (secundària, batxillerat, cicles, universitària, màster) o alumnat actual Florida idiomes.

TERMINI DE MATRICULACIÓ

Del 20 al 30 d’abril de 2021

Tindran prioritat de matrícula els següents perfils:

 • Alumnat i ex-alumnat de Florida Centre de Formació
 • Treballadors/es de Florida Grup Educatiu
 • Treballadors/es de cooperatives AKOE
 • Docents, PAS i alumnat actual de la Universitat de València

En cas de restar places, es podran inscriure altres col-lectius o persones externes.

DATES DE LES CONVOCATÒRIES

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: 27 i 28 de maig de 2021 (a partir de les 16 h)
 • Prova escrita C1: 4 de juny (a partir de les 16 h)

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: 31 maig de 2021 (a partir de les 16 h)
 • Prova escrita C2: 7 de juny de 2021 (a partir de les 16 h)

INFORMACIÓ ADICIONAL

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA (www.cieacova.com)
 • Per a poder inscriure’s en les proves cal haver complit els divuit anys abans del 27 de maig de 2021
 • En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat, l’examinand ha de comunicar-ho en el moment de la inscripció i aportar la documentació necessària per a determinar l’adaptació de l’examen.