Cursos de preparació de Valencià

Preparació C1 i C2 de valencià

Florida Universitària prepara per als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Consulta els horaris.

Cursos de Valencià – Preparació Exàmens Oficials

La realització d’aquests cursos preparatoris prepara a l’alumnat per a realitzar la prova de nivell C1/C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (Taxes d’examen no incloses)

Tant en el curs presencial com en el virtual s’està en contacte directe amb el professorat en les franges horàries establides. Són sessions dinàmiques en què es treballaran totes les destreses de l’examen i es reforçaran tant els continguts teòrics com redacció de textos, el lèxic i la gramàtica propis del nivell.

C1

HORARI LLOC D’IMPARTICIÓ MODALITAT INICI FI HORES PREU
CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2022
Dilluns i dimecres de 10.00 a 13.00h. Florida Universitaria – Campus de Catarroja/Plataforma TEAMS Presencial/Virtual 04/07/2022 21/09/2022 40h. 320€
Dimarts i dijous de 17.00 a 20.00h. Florida Universitaria – Campus de Catarroja/Plataforma TEAMS Presencial/Virtual 04/07/2022 22/09/2022 40h. 320€

 Oberta inscripció fins a esgotar places

En el mes d’agost no hi haurà classes

Formulari d’Inscripció

C2

HORARI LLOC D’IMPARTICIÓ MODALITAT INICI FI HORES PREU
CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2022
Divendres i dissabte de 11.00 a 13.00h. Florida Universitària – Campus Catarroja/Plataforma TEAMS Presencial/Virtual 04/07/2022 24/09/2022 40h. 320€

 Oberta inscripció fins a esgotar places

En el mes d’agost no hi haurà classes

Formulari d’Inscripció

DESCOMPTES (per a curs presencial o virtual)

 

Alumnat i ex-alumnat Florida 20%
Treballadors/es de les cooperatives  AKOE 20%
Aturats, família  nº, Carné jove, minusvàlua =>33% 10%

* Es considera alumnat i ex alumnat Florida aquells que han cursat o estan cursant formació reglada (secundària, batxillerat, cicles, universitària, màster) o alumnat actual Florida idiomes que porten inscrits mínim un any.

PAGAMENT

En omplir i enviar el teu formulari d’inscripció, rebràs un correu electrònic amb un enllaç que et portarà a la nostra secretaria online en la que podràs realitzar el pagament amb la teua targeta bancària. Recorda que la teua matrícula no es farà efectiva fins què no hages fet el pagament.

ON S’IMPARTEIXEN