Cursos de preparació de Valencià

Preparació C1 i C2 de valencià

Florida Universitària prepara per als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Consulta els horaris.

Cursos de Valencià – Preparació Exàmens Oficials

La realització d’aquests cursos preparatoris prepara a l’alumnat per a realitzar la prova de nivell C1/C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (Taxes d’examen no incloses)

Tant en el curs presencial com en el virtual s’està en contacte directe amb el professorat en les franges horàries establides. Són sessions dinàmiques en què es treballaran totes les destreses de l’examen i es reforçaran tant els continguts teòrics com redacció de textos, el lèxic i la gramàtica propis del nivell.

Si t’interessa preparar-te per a obtindre l’acreditació de la Junta Qualificadora, sol·licita’ns informació de les pròximes convocatòries.

Formulari d’informació

DESCOMPTES (per a curs presencial o virtual)

 

Alumnat i ex-alumnat Florida 20%
Treballadors/es de les cooperatives  AKOE 20%
Aturats, família  nº, Carné jove, minusvàlua =>33% 10%

* Es considera alumnat i ex alumnat Florida aquells que han cursat o estan cursant formació reglada (secundària, batxillerat, cicles, universitària, màster) o alumnat actual Florida idiomes que porten inscrits mínim un any.

PAGAMENT

En omplir i enviar el teu formulari d’inscripció, rebràs un correu electrònic amb un enllaç que et portarà a la nostra secretaria online en la que podràs realitzar el pagament amb la teua targeta bancària. Recorda que la teua matrícula no es farà efectiva fins què no hages fet el pagament.

ON S’IMPARTEIXEN